Vilken utvecklingsmodell skall man välja?

Vilken utvecklingsmodell man bör välja beror väldigt mycket på vad som är viktigast för projektet. Projektets tre viktigaste variabler är Pengar, Tid och Funktionalitet den så kallade projekttriangeln. Dessa tre variabler är det som avgör vilken projektutvecklingsmodell man bör använda sig av.

Andra viktiga variabler att ta hänsyn till är kravbilden, teknologin dessa två ger komplexiteten i projektet. Ju mer komplicerat projektet är desto mer lättrörligt bör utvecklingsmodellen vara.

När funktionen är viktigast och projektet är relativt enkelt

Projekt där funktionaliteten är det viktigaste och projektet är relativt enkelt där kan det vara lämpligt att använda sig av utvecklingsmodellen Vattenfallsmodellen. Många gånger fungerar denna metod bäst på små projekt där oförutsedda problem sällan uppstår.

När funktionen, pengarna och tiden är ungefär lika viktiga och projektets komplexitet är stor

Projekt där funktion, pengar och tid är ungefär lika viktiga samt att komplexiteten är stor där kan det vara lämpligt att använda sig av utvecklingsmodellen RUP. Många gångar handlar det om mjukvaruutveckling en del kommande uppdateringar i samband med lansering av en hårdvara som till exempel en mobiltelefon.

När pengarna och tiden är det viktigaste och projektets komplexitet är större

Projekt där pengarna och tiden är det viktigaste och där komplexiteten är större där kan det vara lämpligast att använda sig av utvecklingsmodellerna Scrum eller XP. Många gånger handlar det om renodlad mjukvaruutveckling med många kommande uppdateringar som måste vara klar till vissa marknadsfönster, exempel på detta är mobila applikationer så kallade appar.