Vilka yrkestitlar/roller finns på en marknadsavdelning?

Yrkesrollerna på en marknadsavdelning/informationsavdelning går ofta in i varandra och är lite svåra att särskilja då arbetsuppgifterna många gånger är av samma typ. Yrkesrollerna som är mest i svårdiffererade är informatör, kommunikatör, marknadsförare och marknadskoordinator. Nedan är dock ett försök till att visa vad respektive yrkesroll gör.

Informatör

Informatören arbetar med att på olika sätt föra ut företagets budskap. Arbetet kan handla om att undersöka marknaden, analysera informationsbehovet eller att ge råd inom området. Informatören är specialist på att planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta information.

Andra arbetsuppgifter är bland annat:
- Se till att den grafiska manualen efterföljs.
- Handha produktion och beställning av informationsmaterial.
- Vara delaktig i det löpande arbetet med att planera och genomföra lanseringar, kampanjer, event m.m.

Kommunikatör

Kommunikatören arbetar med att förmedla och forma företags budskap. En kommunikatör arbetar både strategiskt och kreativt.  Kommunikatören jobbar även med att informera om förändringar och händelser som berör företaget både internt bland anställda men också externt till bland annat media och journalister.

Marknadsassistent

Marknadsassistenten är den person är assisterar marknadschefen.

Marknadschef

Marknadschefen har det total ansvaret för hela marknadsavdelningen och leder all marknadsföring, reklam och PR tillsammans med övrig personal. Denna person fastställer marknadsföringens strategier för att kunna möta organisationens mål.

Återkommande arbetsuppgifter är bland annat:
- Utveckla och genomföra den årliga marknadsplanen för företaget.
- Planera och kontrollera budgeten för marknadsavdelningen samt allt marknadskommunikation.
- Utvärdera kundundersökningar, konkurrentdata och genomföra förändringar i marknadsplanen.
- Övervaka företagets kommunikation.

Marknadsförare

Marknadsförarens huvuduppgift är att planerar och utformar marknadsföringsinsatser och samarbetar med reklambyråer för att utforma reklam och marknadsföring.

Återkommande arbetsuppgifter är också bland annat:
- Att hålla i marknadsanalyser och marknadsundersökningar.
- Att även göra kalkyler och sätta priser på olika produkter för att uppnå god lönsamhet.

Marknadskoordinator

Marknadskoordinatorn är den som samordnar informationsflödet vid projekt och lanseringar, Den samlar in relevant information, analyserar, omsätter och distribuerar ut till berörd funktion.

Projektledare

Projektledaren är den som ansvarar för marknadsföring av produkter/märken inom ett affärsområde alt. en kundgrupp.

Fem viktiga komponenter utgör en projektledares vardag:
1. Idé/kreering av kampanjer/evenemang/säljtävlingar/program där uppfinningsrikedom värdesätts stort.
2. Planering och budgetering av marknadsaktiviteter där ett ekonomiskt sinne och förmåga att hålla deadlines värdesätts.
3. Införsäljning till leverantörer av aktiviteter, där incitament som presentationsteknik, affärsmannaskap och förmåga att ta betalt för marknadstjänster är nyckelfaktorer.
4. Genomförande kan dels vara självständigt men också tillsammans med andra från marknadsavdelningen och företaget.
5. Uppföljning av aktiviteter är av största vikt. Gav marknadsaktiviteten någon avkastning?