Vilka olika typer av byråer finns det?

Actionmarketingbyrå

Denna typ av byrå är specialiserad på säljdrivande reklam vars syfte är att få människor att agerar, just nu genom ett snabbt köp. Det handlar om att lyfta fram mervärden i kommunikationen nära köpögonblicket. Denna typ av byrå passar mest är företag inom livsmedels- och detaljhandeln.

APP-byrå

Denna typ av byrå är specialiserad på att utveckla applikationer för som smartphones och läsplattor. Denna typ av byrå passar kunder som vill kommunicera med hjälp av appar.

Crowdsourcingbyrå

Denna typ av byrå är specialiserad på crowdsourcing.  Crowdsourcing handlar om att ta in allmänhetens omdömen och förslag till problemlösning. Ett bra exempel på detta var när Pepsi Co 2007 utlyste en designtävling för en ny burkdesign. Denna typ av byrå passar kunder som vill involvera allmänheten i företagets varumärke och kommunikation.

Designbyrå

Denna typ av byrå är specialiserad på ta fram olika typer av designlösningar för företag. Det handlar om allt från logotyper, grafiska profiler, förpackningsdesign till webbdesign. Denna typ av byrå passar kunder som vill uppdatera sitt grafiska utseende.

DR-byrå

Denna typ av byrå är specialiserad på att producera specialanpassad direktreklam för olika typer av målgrupper och geografiska områden. Denna typ av byrå passa kunder som använder direktreklam som sin främsta marknadsföringskanal.

Eventbyrå

Denna typ av byrå är specialiserad på att skapa och arrangera kreativa och skräddarsydda event utifrån kundernas önskemål. Det kan handla om allt från mässor, kick-offer och fester. Denna typ av byrå passar kunder som bygga relationer genom fysiska möten med kunder.

Gerillareklambyrå

Denna typ av byrå är specialiserad på gerillamarknadsföring. Typiskt för gerillamarknadsföring är oväntade, okonventionella, interaktiva, kostnadseffektiva marknadsaktiviteter. Syftet är att skapa engagerande och tankeväckande effekter som förhoppningsvis skapar bra PR. Denna typ av byrå passar kunder som vill skapa lokala, kostnadseffektiva reklambudskap som skapar stor uppmärksamhet.

 Inhousebyrå

Denna typ av byrå har endast en kund, det egna företaget. Detta passar kunder som vill ha fullständig kontroll över allt som utformas och produceras gällande företagets marknadskommunikation.

Kommunikationsbyrå

Denna typ av byrå satsar på fullservice och har därmed inte nischar sig. Byrån jobbar med allt från strategi, till kreativa marknadsföringskoncept. Till kampanjer använder de sig av flera olika mediekanler. Denna typ av byrå passar kunder som endast vill ha en kontakt som sköter företagets marknadskommunikation.

Mediebyrå

Denna typ av byrå är specialiserad på att  hjälpa sina uppdragsgivare med mediestrategi på såväl övergripande nivå som med specifika kampanjplanering. Oftast samarbetar mediebyrån med reklam- och pr-byråer i samband med deras kampanjer. Denna typ av byrå passar kunder som vill ha hjälp med mediestrategi och att köpa medieutrymme.

Medieförmedling:

Denna typ av byrå är specialiserad på att för kunders räkning köpa, förhandla om priser och annonsutrymme.

PR-byrå

Denna typ av byrå är specialiserad på att hantera medierelationer. Det kan vara allt från lobbying av politiker till att kommunicera med journalister för att få ut information i form av redaktionell text. Denna typ av byrå passar kunder som vill ha hjälp med skapa en bra bild av företaget och sedan få detta spritt via medier eller företag som vill påverka makthavare.

Reklambyrå

Denna typ av byrå satsar på fullservice och har därmed inte nischar sig. Byrån jobbar med allt från strategi, till kreativa marknadsföringskoncept. Till kampanjer använder de sig av flera olika mediekanler. Denna typ av byrå passar kunder som endast vill ha en kontakt som sköter företagets marknadskommunikation.

Social mediebyrå

Denna typ av byrå är specialiserad på att jobba med applikationer, podcasting, bloggar, mediehantering och sociala nätverk. Denna typ av byrå passar kunder som vill satsa på kommunikation i sociala medier.

Webbbyrå

Denna typ av byrå är specialiserad på att jobba  kommunikation genom digitala kanaler. Denna typ av byrå passar kunder som vill få webbplats, intranätportal och andra tekniska plattformar skapade eller kampanjer speciellt inriktade mot digitala marknadsföringskanaler.

Källa: Byråvalsguiden 2011, Resume