Vad utmärker ett bra respektive ett dåligt projekt?

Ett bra projekt bör uppfylla nedanstående faktorer:

- Engagemang från beställaren (ledningen)
- Tydliga mål och gemensamma mål/regler
- En början och ett avslut
- Inplanerade beslutspunkter och milstolpar
- Bra dokumentation (förstudie och projektplan) och lagring
- En engagerad projektledare
- Rätt kompetens i projektgruppen
- Tydliga arbetsroller
- Bra gruppdynamik
- Bra och tydlig informationsspridning/kommunikation
- Feedback, beröm
- Motivation och engagemang
- Början och avslut samt beslutspunkter och avstämningspunkter
- Bra revideringsprocess
- Uppföljning av resultatet

Ett dåligt projekt har ofta nedanstående faktorer:

- Bristfällig planering
- Otydliga avgränsningar
- Otydliga mål
- Resursproblem
- Det är stora projekt
- Inga avstämning mot projektplanen
- En projektledare som inte skapar entusiasm och motiverar projektgruppen