Vad kan hända om man bryter mot marknadsföringslagen?

Den som bryter mot marknadsföringslagen kan förbjudas att fortsätta med sin marknadsföring eller åläggas att lämna information vid marknadsföringen.

Den som bryter mot marknadsföringslagen kan även bli skyldig att betala böter på lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor. Dessa böter tillfaller staten.