Vad är god marknadsföringssed?

Med god marknadsföringssed menas normer som ska skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. Normerna hämtas från olika normgrupper.

Normgrupperna är:
- Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation.
- Marknadsdomstolens domar.
- Normer kommer även från myndigheters råd och riktlinjer.
- Andra lagar som till exempel alkohollagen, tobakslagen, prisinformationslagen, konsumentkreditlagen, distans- och hemförsäljningslagen och radio- och TV-lagen med flera.
- Internationellt vedertagna normer.