Vad är ett projekt?

Ett projekt bör uppfylla nedanstående faktorer:

- Arbetsuppgiften är unikt, inte återkommande
- Det finns en beställare
- Det skapas en särskild, tillfällig projektorganisation
- Det finns klart definierade mål
- Det finns en tydlig dokumentation under hela projektet
- Det finns en projektbudget
- Det är tidsbegränsat med en början och ett slut
- Det finns beslutspunkter och avstämningar under hela projektet