Stora reklamkakan 2012

Institutet för Reklam- och Mediestatistik  tar fram stora reklamkakan en gång per år. Den visar hur Sveriges samlade reklaminvesteringar fördelas över de olika medierna.

Källa: IRM