Sekventiell utvecklingsmetod

En sekventiell utvecklingsmetod, innebär att den består av ett antal olika faser och
att man övergår till nästa fas först när föregående fas är avslutad.

Exempel på detta är Vattenfallsmodellen.