Scrum

Allmänt om Scrum

Scrum är en agil utvecklingsmodell som blev framtagen av Jeff Sutherland och Ken Schwaberi i mitten av 1990-talet. Modellen används oftast till att driva rörliga systemutvecklingsprojekt där mindre nedbrutna delleveranser levereras löpande och ändringar och nya krav och önskemål snabbt kan tillgodoses.

Rollerna i Scrum

Product Owner

Product Owner är den som representerar kunden och ansvarar för:
- Att projektet arbetar med rätt saker ur ett affärsperspektiv
- Att administrera Product Backlog en slags ”Att göra lista” som ständigt justeras
- Hanterar och prioriterar önskemål om tillägg och ändringar för produkten
- Att utvärderar och accepterar den levererade produkten

Scrum Master

Scrum Mastern är teamets coach, fixare och grindvakt och ansvarar för:
- Att projektet följer processen
- Att synkroniserar mellan alla aktörer
- Att avlägsnar eventuella hinder som bromsar utvecklings teamet
- Att skyddar teamet
- Att hjälpa teamet att utvecklas
- Att träffar teamet varje dag på ett muntlig breifmöte, Daily Scrum
- Att efter varje sprint (se nedan) hålla ett utvärderingsmöte, Sprint Review tillsammans med teamet för att utvärdera dess motivation och kunskaper inför nästa Sprint

Scrum Team

Scrumteamet består oftast av 5 till 9. Denna grupp är självorganiserande och är de som arbetar med mjukvaruutvecklingen.
Deras ansvar är:
- Produktkvalité
- Att demonstrerar en körbara produktversioner efter varje sprint
- Att alltid arbetar med den uppgiften som har högsta prioritet
- Att kontinuerligt förbättrar sitt sätt att arbete
- Att följa Scrum

Scrum Board

En viktig del i utvecklingsmodellen är dess viktigaste planeringsverktyg, Scrum Boarden visar sprintens krav i prioriteringsordning samt vad som skall göras, det som förvarande arbetas med samt det som är klart.

Scrums utvecklingsprocess

Scrum är baserad på en så kallad Sprint, en fokuserad arbetsinsats som varar mellan 1 till 4 veckor mot ett fixerat mål.

1. Vision

Det första man gör är att fastställa visionen. Det innebär att man noggrant svara på följande frågor:
1. Vem ska köpa produkten? Vem är målkunden?
2. Vilken av kundernas behov kommer produkten tillfredsställa?
3. Vilka produktegenskaper är kritiska för att tillgodose de valda behoven och därmed för framgången av produkten?
4. Hur förhåller sig produkten mot befintliga produkter, både från konkurrenter och samma företag? Vilka är produktens unika försäljningsargument?
5 Vad är målet tidsram och budget för att utveckla och lansera produkten?

2. Product Backlog

Product Backlog är:
- En lista av alla krav och frågor gällande projektet
- Den ägs av Product Ownern
- Bara Product Ownern justerar listans prioritetsordning

3. Sprint Planing

Sprint Planing är ett möte där man bestämmer:
- Målsättning för sprinten
- Man väljer de objekten med högst prioritetsordning från Product Backlog som stöder sprintens mål

4. Sprint Backlog

Sprint Backlog är en:
- Lista över arbetsuppgifter som Scrum Teamet åtar sig att implementera under den kommande sprinten
- Listan ägs av Scrum Teamet
- Bara Scrum Teamet kan modifiera listan

5. Daily Scrum

Daily Scrum är ett kort statusmöte som sker varje dag. På detta möte är det endast Scrumgruppens medlemmar som får prata. Scrum Mastern går igenom alla personer i gruppen och de besvarar tre frågor.
1. Vad har jag gjort sedan igår?
2. Vad ska jag åstadkomma till imorgon?
3. Vad hindrar mig?

Efter mötet uppdaterar Scrum Mastern en Sprint Burndown Chart som visar hur arbetet fortskrider gentemot den uppgjorda planen.

6. Sprint

Arbetet delas in i sprintar. Varje sprint, som är mellan 3 och 30 dagar lång

7. Sprint Review

Sprint Review delas in i två delar:

Sprint Presentation:

Sprint Presentation är ett möte där man redovisar vad teamet har gjort under sprinten och man demonstrerar klar funktionalitet för Product Owner, kunder och andra inbjudna intressenter. Syftet med genomgången är att alla inblandade ska få bästa möjliga förståelse för dagsläget.

Sprint Retrospective:

Sprint Retrospective är ett möte där Product Owner, Scrum Master och Teamet diskuterar vad man kan lära sig av sprinten som har gått. Huvudsakligen går man igenom tre frågeställningar.
- Vad ska vi fortsätta göra?
- Vad ska vi sluta göra?
- Vad ska vi börja göra?

8. Working product incerment

I detta skede har man en testad version av produkten och den är kan levereras med nödvändig dokumentation.