Reklamombudsmannen (RO)

Reklamombudsmannen (RO) är en oberoende stiftelse som arbetar för etisk reklam och samt effektiv självsanering av marknadskommunikation.

Reklamombudsmannen har tre huvuduppgifter:
1. Ta emot anmälningar mot reklam
2. Granska och se om reklamen följer god marknadsföringssed enligt ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation.
3. Vägleda och informera om vad som är god marknadsföringssed.

Stiftelsen  innefattar även Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) som prövar ärenden när inget liknande tidigare prövats eller om ärendet är svårt att bedöma.

Både ROs och RONs friande och fällande beslut publiceras genom pressmeddelanden och på reklamombudsmannen.org.Dock kan ingen av dem utdöma sanktioner i form av avgifter, skadestånd eller böter.

Reklamombudsmannens webbplats

Källa: Reklamombudsmannens webbplats