Projekttriangeln

Triangelns variabler

Denna triangel har tre variabler:
1. Tid
2. Pengar
3. Funktionalitet

Ett projekt har oftast tre begränsningar, budget (pengar), ett slutdatum (tid) och något som skall produceras (funktionalitet). Dessa begränsningar är oftast det som avgör hur resultat för projektet kommer att bli.

Otillräckligt med tid

Om projektet har en otillräcklig tilltagen tidsram finns bara två alternativ för att lyckas med projektet. Antingen tillskjuter man mer resurser (pengar) i form av personal eller så tar man bort funktioner.

Otillräcklig budget

Om projektet har en otillräcklig tilltagen budget finns bara två alternativ för att lyckas med projektet. Antingen skjuter man fram deadline eller så tar man bort funktioner.

Fler funktionalitet

Om projektet ska ha fler funktioner finns bara två alternativ för att lyckas med projektet. Antingen tillskjuter man mer resurser (pengar) i form av personal eller så skjuter man fram deadline.

Pengar + Tid + Funktionalitet = Kvalité

Om du har alla tre variablerna i ditt projekt är sannolikheten större att du får ett slutresultat med hög kvalité.