PPS

Allmänt om PPS

PPS är en förkortning av Praktisk Projektstyrning och administreras och ägs av Tieto. Det är en av de mest använda projektstyrningsmodeller i Skandinavien och finns i stora delar av näringslivet och offentlig verksamhet.

PPS är en anpassningsbar projektstyrningsmodell som är oberoende av verksamhet, bransch och storlek på organisationen.

PPS har en onlinetjänst på internet där man alltid har tillgång till praktiskt stöd som steg för steg beskrivningar, checklistor, mallar och bra exempel.

För mer information läs mer på: PPS OnLine

PPS fyra grundläggande synsätt (MÅNS)

PPS har fyra grundläggande synsätt och förkortas som MÅNS:
M = Människosyn handlar om att alla individer är unika och att man ska ta tillvara alla medarbetares förmågor.
Å = Åtagande handlar om att det man kommer överens om  levereras.
N = Nytta handlar om att man ska fokusera på ”varför gör vi det vi ska göra”, detta ska leda till ökad motivation och kvalitet.
S = Samförstånd handlar att det ska vara ett bra samarbete mellan alla parter, detta ska leda till god dialog.

PPS-modellen

Denna projektstyrningsmodell är praktisk, enkel och tydlig. För varje steg i processen finns beskrivande text och länkar till mallar och kunskapsområden.

Man använder sig av:
- Processebeskrivningar som beskriver själva processen
- Rollbeskrivningar som beskriver alla roller i projektet
- Färdigheter som ger tips och praktiskt stöd för arbetet
- Dokumentmallar som redan är gjorda och bara ska fyllas i

Projektstyrningsmodellen

Förberedelsefasen

Det resultat projektet skall levereras och hur arbetet ska genomföras beskrivs och befästs.

Genomförandefasen

Arbetet mot projektets mål styrs med aktiv återkoppling och man ordnar hantering av ändringar.

Projektavslutningsfasen

Resurser återlämnas och erfarenheter summeras.

Beslutsprocessen

Förberedelsefasen
- BP1
= Man beslutar om att starta projektet och påbörjar förberedelserna
- BP2 = Man beslutar om att fortsätta, avbryta eller göra om förberedelsearbete
- BP3 = Man beslutar om det finns tillräckligt bra underlag för att göra en förbindelse för resterande del av projektet
Genomförandefasen
- BP4 = Man beslutar om att starta genomförandet
- BP5 = Man beslutar om att fortsätta eller förändra projektet
- BP6 = Man beslutar om att godkänna projektets del- eller slutresultat
Projektavvecklingsfasen
- BP7 = Man beslutar om att godkänna överlämning av ansvaret för projektets resultat till produktägaren
- BP8 = Man beslutar om att avsluta projektet