Näringslivets delegation för marknadsrätt (NDM)

Näringslivets delegation för marknadsrätt är ett övergripande samarbetsorgan inom det svenska näringslivet för marknadsrättsliga frågor, särskilt marknadsföringslagstiftningen.

Medlemmarna är följande:
Annonsörföreningen
BIL Sweden
BitoS – Branschföreningen för Innehålls- och Tjänsteleverantörer på Onlinemarknaden i Sverige
Dagligvaruleverantörernas Förbund
Direkthandelsföretagens Förening
Finansbolagens Förening
Företagarna
Försäkringsförbundet
Lantbrukarnas Riksförbund
Läkemedelsindustriföreningen
Motorbranschens Riksförbund
Stockholms Handelskammare
SWEDMA
Svensk Handel
Svenska Bankföreningen
Svenska Postorderföreningen
Svenska Tidningsutgivareföreningen
Svenska Tobaksbranschföreningen
Sveriges Marknadsförbund
Sveriges Reklamförbund
Svenskt Näringsliv