Marknadsföringslag: En summering

Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av:
- Varor & tjänster
- Fast egendom
- Arbetstillfällen
- Andra nyttigheter som till exempel aktier och krediter.

Reklamen ska följa god marknadsföringssed:
- Det betyder att näringsidkarens reklam måste följa vissa regler som har växt fram i näringslivet.

Förbud mot vilseledande marknadsföring:
- En säljare får i reklamen inte använda påståenden som är vilseledande.
- Det kan handlar om varans kvalitet eller pris.

Vilseledande förpackningsstorlekar:
- En säljare får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt.

Jämförande reklam:
- Det är inte tillåtet att hur som helst jämföra sig med andra företag, t. ex. konkurrenter.
- Exempel på detta är förväxlingar mellan företagets produkter, varumärken, andra kännetecken mot en annan konkurrent.
- Det är inte tillåtet att dra fördel av en annans näringsidkares varumärke mm.

Konkursutförsäljningar:
- Begreppet ”konkurs” får bara användas om produkterna säljs av konkursboet eller för dess räkning.

Utförsäljningar:
- Begreppet får bara användas om det handlar om en slutförsäljning av säljarens hela lager eller en klart avgränsad del av det.
- Försäljningen sker under en begränsad tid.
- Priserna är mycket lägre än normalt.

Realisationer:
- Realisationer får bara användas om varorna ingår i säljarens ordinarie sortiment.
- De säljs under en begränsad tid.
- Priserna är mycket lägre än normalt.

Obeställda produkter:
- En säljare får vid marknadsföringen inte leverera produkter till dig om du inte har beställt, samt senare försöka få dig att betala.

Förmånserbjudanden:
-  En säljare som erbjuder dig särskilda förmåner ska lämna tydlig information om villkoren för erbjudandet.

Garantier:
- En säljare ska informera dig om vad garantin innebär.
- Säljaren ska också informera dig och hur du ska göra för att kunna nyttja den.

Obeställd reklam (Spam):
- En säljare får vid marknadsföring använda e-post, fax eller automatiska uppringningssystem endast om du har tackat ja till det på förhand.
1. Detta gäller inte om du har tackat nej till att din e-postadress används i marknadsföringssyfte.
2. Reklamen gäller säljarens egna, likartade produkter som den du redan har köpt.
3. Du ska på ett enkelt sätt kunna motsätta dig att din e-postadress används i marknadsföringssyfte.
4. Meddelandet med reklamen ska alltid innehålla en giltig adress dit du kan sända en begäran om att marknadsföringen ska sluta.

Den omvända bevisbördan:
- Annonsören som ska kunna bevisa alla påståenden som skriv i reklamen.

Reklamidentifiering:
- Det ska tydligt framgå att det handlar om reklam och vem som svarar för reklamen.