Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål gällande frågor om olika former av marknadsföring har skett på ett riktigt sätt samt överklaganden av beslut från tingsrätten gällande konkurrensmål.

Privatpersoner kan inte väcka talan i marknadsdomstolen utan endast näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa sammanslutningar av näringsidkare/konsumenter.

Marknadsdomstolen ger ingen juridisk rådgivning, deras uppgift är att avgöra mål och ärenden.

Det kostar ingenting att lämna in en stämningsansökan. Den slutliga kostnaden för hela processen betalas av den förlorande parten. Att avgöra ett mål tar oftast ungefär ett år, och går inte att överklaga.

Marknadsdomstolens webbplats

Källa: Marknadsdomstolens webbplats