Marknadsavdelningens roll i företaget

Marknadsavdelningens huvudsakliga uppgifter är att hjälpa företaget uppnå sina affärsmål. Avdelningen har oftast fått ett tydligt och mätbart uppdrag från företagets ledning. Detta sätter sedan ramarna för marknadsavdelningens arbete.

Uppdraget beskriver vilken roll avdelningen har i processen från idégenerering, lansering, försäljning och utveckling av kundrelationer. Den beskriver vilka områden, produkter eller tjänster som ska fokusera på, samt vilken nytta och kompetens som ska tillföras till företaget.

Marknadsavdelningens huvudfunktioner är:
1. Utveckling av marknadsföringsmål och strategi
2. Genomföra marknadsundersökningar och övervaka kundernas behov
3. Marknadskommunikation (reklam)