Konflikthantering

Olika typer av konflikter
Försvarsmekanismer
Konfliktlösning på individnivå
Svåra samtal