Iterativ utvecklingsmetod

Iterativa modeller går ut på att man successivt bygger fram systemet. Vid iteration kan
man arbeta med mer än en fas åt gången. Man kan under vilken fas som helst gå
tillbaka ett eller flera steg för att sedan upprepa stegen.

En iteration är en komplett utvecklingsloop som resulterar i en release av en körbar
produkt, en del av den slutliga produkten som är under utveckling, som alltså växer
inkrementellt från iteration till iteration för att till slut bli det färdiga systemet.

Exempel på en iterativ utvecklingsmetod är RUP.