Internationella Handelskammaren (ICC)

ICC är näringslivets världsorganisation, som representerar företag av alla storlekar och ur alla branscher.

Svenska ICC:s uppgift är bland annat att:
- Fastställa svenskt näringslivs policy i internationella frågor
- Företräda och framföra svenskt näringslivs ståndpunkter inom ICC
- Uppmärksamma svenska myndigheter på det internationella näringslivets inställning i aktuella frågor
- Informera det svenska näringslivet om ICC:s policy och regler
- Påverka lagstiftning i Sverige och EU i marknadsekonomisk riktning

ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation är tyngdpunkten för branschens etiska regler och finns till för att klargöra för branschen vad god sed innebär och samtidigt bidraga till självreglering.

ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation som PDF

Internationella Handelskammarens (ICC) webbplats

Källa: ICC:s webbplats