Från input till projektidé

Inputparametrar

Kunder

Input inhämtas från kunderna, oftast sker detta via en enkät. Ansvarig för denna informationshämtning är oftast säljchefen.

Inhouse

Input hämtas från de som jobbar inom bolaget. Exempel på personer är projektledare, testare, systemarkitekter, designers med flera. Ansvarig för denna informationshämtning är oftast teknikchefen.

Marknaden

Input hämtas från konkurrenter, branschorganisationer, omvärldsanalyser med mera. Ansvarig för denna informationshämtning är oftast produktchefen eller någon affärsutvecklare.

Product backlog

All input från kunder, inhouse och marknad sammanställs i en Product Backlog. Denna sammanställning görs oftast i Excel och visar respektive grupps önskemål, idéer och förslag till förbättringar som kan föras in i mjukvaran.

Product board

Representanter (säljchef, teknikchef, produktledare, affärsutvecklare) från inputparametrarna träffas regelbundet och analyserar och diskuterar de önskemålen, idéer och förslag till förbättringar som finns i Product Backlog. När dessa är analyserade placeras önskemålen i prioritetsordning.

Roadmapp

När Product Boards analys är klar görs en övergripande tidsplan som visar produktutvecklingen över tid.
P1 = Projekt 1
Q = Kvartal
HL = Halvår
H = Helår
1.2 = Versionsnummer

Major Requirement Specification (Övergripande kravspecifikation)

När Roadmappen är planerad och klar gör man en övergripande kravspecification för nästa projekt. Detta görs av produktägaren/systemägaren.

Projektförslag (Assigment specifikation, Uppdragsbeskrivning)

När den övergripande kravspecification är gjord görs en uppdragsbeskrivning som berättar vad projektet skall leverera.