Färganalys: Grund

Färganalysen bygger på upphovsmannen William Moulton Marstons teorier som handlar om att kartlägga och förstå människors personlighet och beteendemönster.

Denna analys har du nytta av när du skall skapa bättre relationer till andra samt underlätta kommunikationen till dem. Den gör även att du lättare kan förstår varför olika människor agerar olika i samma situation.

Analysen bygger på fyra olika personlighetstyper:
Den röda har en dominanta och resultatinriktad personlighet.
Den gula har en inspirerande och glädjeinriktad personlighet.
Den gröna har en omtänksamma personligheten.
Den blå har en kvalitetsmedveten och bekräftelseinriktad personlighet.

I analysen finns även fyra variabler:
Reaktiv = Man är en tänkare.
Proaktiv = Man är spontan.
Fakta = Man baserar sitt agerande utifrån en faktagrund.
Känsla = Man baserar sitt agerande utifrån en känslogrund.

RÖD (dominanta och resultatinriktade)

 Allmänt:

Den röda är fakta inriktad och proaktiv. Cirka 3 % av Sveriges befolkning har denna typ personlighet och beteendemönster.

Typiska yrkesval:

VD

Karaktärsdrag:

Den röda är äventyrslysten, tävlingsinriktad, innovativ, orädd och beslutsam.

Den röda personlighetstypens självbild:

Den ser sig själv som en naturlig ledare som är resultatinriktad.

Hur andra ser på den röda personlighetstypen?

Omgivningen kan sen denna personlighetstyp som krävande, hänsynslös, kontrollfixerad, en som ger order och som är en dålig lyssnare.

Vad behöver den röda personlighetstypen för att mår bra?

För att den röda ska må bra tillsammans med andra behöver den frihet, möjlighet att få vara innovativ och komma med idéer samt lite rutinarbete.

Hur blir den röda personlighetstypen under press?

När den röda blir pressad blir han/hon kör över andra och blir aggressiv, egoistisk och en dålig lyssnare.

Vad händer om den röda personlighetstypen blir hårt stressad/pressad?

Om den röda blir tillräckligt hårt pressad lämnar han/hon gruppen.

GUL (inspirerande och glädjeinriktade)

Allmänt:

Den gula är känsloinriktad och proaktiv. Cirka 15 % av Sveriges befolkning har denna typ personlighet och beteendemönster.

Typiska yrkesval:

Säljare, reseledare

Karaktärsdrag:

Den gula är charmig, självsäker, övertygande, entusiastisk och inspirerande.

Den gula personlighetstypens självbild:

Den ser sig själv som optimistisk, verbal, övertygande teambyggare.

Hur andra ser på den gula personlighetstypen?

Omgivningen kan se denna personlighetstyp som slarvig, självupptagen, orealistisk dålig lyssnare, taktlös, belöningsberoende som prioriterar sig själv.

Vad behöver den gula personlighetstypen för att mår bra?

För att den gula ska må bra behöver den samspel, kontrollfrihet, rörelsefrihet samt bra forum för idéer.

Hur blir den gula personlighetstypen under press?

När den gula blir pressad blir han/hon manipulerande, överkänslig, självupptagen och attackerande.

Vad händer om den gula personlighetstypen blir hårt stressad/pressad?

Om den gula blir tillräckligt hårt pressad/stressad ger hon/han upp och får skuldkänslor.

GRÖN (stabila och omtänksamma)

 Allmänt:

Den gröna är känsloinriktad och reaktiv. Cirka 60 % av Sveriges befolkning har denna typ personlighet och beteendemönster.

Typiska yrkesval:

Lärare, undersköterska

Karaktärsdrag:

Den gröna är tjänstevillig, vänlig, en god lyssnare, tålmodig, avslappnad och ärlig.

Den gröna personlighetstypens självbild:

Den ser sig själv som vänlig, avspänd, lyssnade, serviceminded, en som skapar trygghet, gruppmänniska, god kommunikatör och vill ha långa relationer.

Hur andra ser på den gröna personlighetstypen?

Omgivningen kan se denna personlighetstyp som försiktig, omständig, orubbllig, osjälvständig och som tar långsamma beslut.

Vad behöver den gröna personlighetstypen för att mår bra?

För att den gröna ska må bra behöver den stabil miljö, mer tid vid förändring, långsiktiga relationer och få konflikter.

Hur blir den gröna personlighetstypen under press?

När den gröna blir pressad blir han/hon obeslutsam, ointresserad, orubblig och oflexibel.

Vad händer om den gröna personlighetstypen blir hårt stressad/pressad?

Om den gröna blir tillräckligt hårt pressad/stressad blir hon/han sårad och ledsen.

BLÅ (kvalitetsmedvetne och bekräftelseinriktade)

 Allmänt:

Den blåa är faktainriktad och reaktiv. Cirka 22 % av Sveriges befolkning har denna typ personlighet och beteendemönster.

Typiska yrkesval:

Ekonomichef, IT-chef

Karaktärsdrag:

Den blå är kvalitetsmedveten, systematisk, konsekvent, diskret och diplomatisk.

Den blåa personlighetstypens självbild:

Den ser sig själv som logisk, strukturerad, levererar kvalitet och löser problem.

Hur andra ser på den blåa personlighetstypen?

Omgivningen kan se denna personlighetstyp som byråkratisk, formell, konservativ, perfektionist, tillbakadragen, reserverad, inåtvänd och trygghetsberoende.

Vad behöver den blåa personlighetstypen för att mår bra?

För att den blåa ska må bra behöver den ett arbetsklimat som tillåter kritiskt tänkande, tekniskt detaljarbete samt ett nära samarbete i liten grupp med ett familjärt arbetsklimat.

Hur blir den blåa personlighetstypen under press?

När den blåa blir pressad blir han/hon pessimistisk, petig, byråkratisk, formell, överdrivet kritiskt.

Vad händer om den blåa personlighetstypen blir hårt stressad/pressad?

Om den blåa blir tillräckligt hårt pressad/stressad blir hon/han självförsvarande och
anklagande.

Källa: DISC en stilstudie av beteende kommunikation och påverkanspsykologi av Lars Sjödin