Färganalys: Konflikthantering

Vart sker konflikter?

1. Inom sig själv, denna konflikt är den enda vi kan påverka 100% själv
2. Mellan två personer
3. Inom en grupp
4. Inom en organisation (en avdelning – företagsledning)
5. Inom samhället (en organisation – samhället)

Hur löser man en konflikt?

1. Analysera, Vad är det som sker?
2. Neutralisera, Hur åtgärdar vi detta?
3. Normalisera, Hur gör vi detta neutralt?

Hur agerar färgprofilerna i en konflikt?

RÖDs konfliktbeteende (dominanta och resultatinriktad)

Hur blir den röda i en konflikt?:

1. Först blir den röda väldigt rak i sin dialog
2. Sedan blir den burdus, höjer rösten med en arg ton
3. Sist blir den så pass arg att den går sin väg

Den rödas kroppsspråk vid konflikter:

1. Den röda ställer sig upp, har impulsiva kroppsrörelser och viker inte med blicken. Den pekar gärna och markerar med sina rörelser.
2. Blir den väldigt arg slår den hård med knuten näve i bordet.

Hur neutraliserar man en röd personlighetstyp?:

Man håller med och förstår den rödas resonemang och säger exempelvis, ”Jag förstår dina argument, låt oss titta på detta igen”.

Hur normaliserar man en röd personlighetstyp?:

Man går in på ämnen som den röda gillar och säger exempelvis, ”Låt oss nu lära av misstagen och leverera resultat”.

GULs konfliktbeteende (inspirerande och glädjeinriktade)

Hur blir den gula i en konflikt?:

1. Först blir den gula humoristisk
2. Sedan blir den sarkastisk, höjer rösten och upprepar det den har sagt
3. Sist blir den uppgiven och går sin väg

Den gulas kroppsspråk vid konflikter:

1. Den gula ställer sig upp och går omkring rastlöst, den suckar mycket och har yviga rörelser.
2. Blir den väldigt arg tar den upp något föremål och slänger iväg det.

Hur neutraliserar man en gul personlighetstyp?:

Man tar en paus, använder humor, skrattar och skojar till det.

Hur normaliserar man en gul personlighetstyp?:

Man går in på ämnen som den gula gillar och säger exempelvis, ”Låt oss lära av misstagen och det till att vi har roligt när vi jobbar”.

GRÖNs konfliktbeteende (stabila och omtänksamma)

Hur blir den gröna i en konflikt?:

1. Först blir den gröna omständig och ältar problemet
2. Sedan blir den en martyr ”Jag är värdelös”

Den grönas kroppsspråk vid konflikter:

1. Den gröna sitter ner och sjunker ihop i sin kroppsställning och suckar.
2. Går det tillräckligt långt börjar den gråta.

Hur neutraliserar man en grön personlighetstyp?:

Man ger den grönas mycket värme och ber om ursäkt gärna med en kram.

Hur normaliserar man en grön personlighetstyp?:

Man går in på ämnen som den gröna gillar och säger exempelvis, ”Låt oss lära av misstagen och säger att det är viktigt att alla mår bra och att man visar omtanke för varandra, jag känner själv att jag gick på för hårt”.

BLÅs konfliktbeteende (kvalitetsmedvetne och bekräftelseinriktade)

Hur blir den blåa i en konflikt?:

1. Först blir den blåa väldigt diplomatisk i sin dialog
2. Sedan blir den tyst och drar sig undan

Den blåas kroppsspråk vid konflikter:

1. Den blåa sitter och lägger mer pennan på bordet för att sedan sätta armarna i kors.
2. Sedan flyttar den stolen bakåt och sätter det ena knät över det andra och visar tydligt sin distans.
3. Går det tillräckligt långt kan de blå vända sig om väldigt mycket och inte svara på frågor.

Hur neutraliserar man en blå personlighetstyp?:

Man låter den blåa få säga sina synpunkter och man lyssnar aktivt och förstående.

Hur normaliserar man en blå personlighetstyp?:

Man går in på ämnen som den blåa gillar och säger exempelvis, Låt oss lära oss av misstagen och fokusera oss på att nu ska det bli kvalité på det vi gör.