Etiska rådet för marknadsundersökningar (ERM)

ERM:s huvuduppgift är att se till att ICC/ESOMAR´s Internationella Regler för Marknadsundersökningar efterlevs av aktörer i branschen i Sverige. I det ingår bland annat skyddet av uppgiftslämnarnas anonymitet och tydligheten i gränsdragningen mellan marknadsundersökningar å ena sidan och marknadsföring, telemarketing och olika former av direkta säljåtgärder å andra sidan.

Privatpersoner eller representanter för ett företag eller en organisation kan anmäla de anser att någon har brutit mot branschens etiska regler eller överenskommelser.

Etiska rådet för marknadsundersökningars webbplats

Källa: Etiska rådet för marknadsundersökningars webbplats