Etiska rådet för direktmarknadsföring (DM-nämnden)

DM-nämnden följer direktmarknadsföringens utveckling och har som uppgift att arbeta för etisk direktmarknadsföring. De prövar och granskar reklam och tittar på om den följer god marknadsföringssed. DM-nämnden har också en vägledande funktion.

Privatpersoner eller representanter för ett företag eller en organisation kan du anmäla en annonsör om de anser att denne brutit mot branschens etiska regler eller överenskommelser.

Länk till DM-nämndens webbplats

Källa: DM-nämndens webbplats