Etiska rådet för betaltjänster (ERB)

Etiska Rådet för Betalteletjänster har till uppgift att upprätta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i betalteletjänster och deras marknadsföring samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information.

Etiska rådet för betaltjänsters webbplats

Källa: Etiska rådet för betaltjänsters webbplats