Del 1: Analysfasen

(* = ingen fakta finns på denna länk)

Marknadsinformation och efterfrågeanalys

SNI-kodning *

Analys av omvärlden

Fakta saknas, är under bearbetning *

Analys av konsumentmarknaden och konsumenternas köpbeteende

Fakta saknas, är under bearbetning *

Analys av producentmarknaden och organisationers köpbeteende

Fakta saknas, är under bearbetning *

Konkurrentanalys

Fakta saknas, är under bearbetning *