Del 4: Planeringsfasen

(* = ingen fakta finns på denna länk)

Produkter, varumärken och förpackning

Fakta saknas, är under bearbetning *

Tjänstesektorn och tjänster i marknadsföringen

Fakta saknas, är under bearbetning *

Prisstrategi, en del av marknadsmixen

Fakta saknas, är under bearbetning *

Distribution

Fakta saknas, är under bearbetning *

Detaljhandeln, grossisten och den fysiska distributionen

Fakta saknas, är under bearbetning *

Design av strategi för kommunikation och marknadsföring

Fakta saknas, är under bearbetning *