Del 3: Strategifasen

(* = ingen fakta finns på denna länk)

Differentiering och positionering av produkter

Fakta saknas, är under bearbetning *

Utveckling, test och lansering av nya produkter

Fakta saknas, är under bearbetning *

Styrning av produktlivscykeln och strategival i produktlivscykelns faser

Fakta saknas, är under bearbetning *

Marknadsföringsstrategier för marknadsledare, marknadsutmanare, marknadsföljare och marknadsnischare

Fakta saknas, är under bearbetning *

Strategier på exportmarknader

Fakta saknas, är under bearbetning *