Arbetsförmedlingen måste ändra taktik

Arbetsförmedlingen har helt fel taktik! Arbetsförmedlingen borde bli mycket bättre att lära sig matcha gällande efterfrågan mot rätt kompetens. Att förmedla jobb som de gör idag är 70-tals tänk.

AF måste även skapa istället en större och mer komplett databasregister över ALLA befintliga yrkestitlar/roller som finns på arbetsmarknaden så att just matchningen blir effektiv. För som det är idag finns inte yrkesroller som croupier, projektledare inom bygg, utbildningsledare med flera enligt AF´s nuvarande databasregister. Utan det kompletta databasregistret blir det nästan omöjligt att just matcha arbetssökande mot ledig befintligt arbete.

Bättre matchning är svaret på en del av problemet gällande vår tröga arbetsmarknad.

Varumärken i världsklass 2013

Nu har Millward Browns årliga ranking av jordens mest värdefulla varumärken publicerats. Första platsen togs av Appel följt av Google och IBM. Värt att notera är att Facebook hittas på 31 plats och att det endast finns två svenska företag med på listan H&M och IKEA.

Detta är topp tio placeringen, beloppen är i miljarder dollar och i parentesen ser man förra årets placering:
1. Apple, 185 (1)
2. Google, 114 (3)
3. IBM, 113 (2)
4. Mc Donald’s, 90 (4)
5. Coca Cola, 78 (6)
6. AT&T, 76 (8)
7. Microsoft, 70 (5)
8. Marlboro, 69 (7)
9. Visa, 56 (15)
10. China Mobile, 55 (10)

31. Facebook, 21 (35)
69. H&M, 13 (58)
74. IKEA, 12 (86)

Källa: Millward Brown

Hur ska du imponera på chefen?

Ledarna har nyligen gjort en undersökning  där de har frågat 1200 chefer om vilka egenskaper som imponerar på chefen respektive inte. Detta kan vara intressant kunskap om du vill göra snabbare karriär eller till en snabbare lönestegring. 

Andelen chefer som tycker följande egenskaper hos kollegorna gör ett positivt intryck:
Kommer i tid till möten 95%
Återkopplar snabbt på mail 87%
Fortsätter att vidareutbilda sig 81%
Får mycket gjort på en dag 81%
Prioriterar tid med sin familj 76%
Har gått ledarskapsutbildning 69%
Har arbetslivserfarenhet från flera olika länder 66%
Svarar alltid i telefonen 65%
Gör snygga presentationer till möten 56%
Har många bollar i luften 56%

Exempel på egenskaper som inte imponerar lika mycket på chefen:
Äter ofta på finkrogar 1%
Har många vänner på Facebook 2%
Har många följare på Twitter 2%
Umgås med kändisar 2%
Umgås med överordnad chef på fritiden 3%
Är förmögen 3%
Ägnar sig åt segling, golf, jakt eller annat statusfyllt intresse 9%
Är snygg 9%
Blir regelbundet intervjuad i media 13%
Jobba övertid 14 %
Skriver snabbt på tangentbordet 15%

Källa: Ledarna

lyckblom.se bygger ny webbplats i WordPress

Nu har den sista fasen i utvecklandet av lyckblom.se nya webbplatser inletts. Webbplatsen kommer att använda WordPress som publiceringsverktyg.

Nytt för webbplatsen är fliken kunskapsbank. På  kunskapsbanken kommer du att hitta internationellt erkända teorier och fakta om ämnet marknadsföring. Informationen kommer främst att vara riktad till studerande på eftergymnasial nivå samt till företagare som vill utveckla sitt företags marknadsföring.