ARF-stegen

Advertising Research Foundation, ARF introducerades 1961 och är numer en klassisk modell för utvärdering av reklambärande medier. Den beskriver de olika nivåerna för mätningar från mediekontakt till reklamkontakt och är en referensram för mediejämförelse.

Punkt 1 till 3 görs av mediesäljaren.
Punkt 4 till 8 görs av reklambyrå.

Mätnivå Mätmetod
1. Distrubition Upplaga: exempel antal stortavlor
2. Medieräckvidd Räckviddsmått: exempel antal unika, besökare
3. Reklamräckvidd Vart inom mediet finns jag: exempel bannerplacering
4. Reklamobservation Reklamerinran: ”komihåg undersökningar”
5. Reklamkommunikation Budskapserinran: Vad känner och tänker personen
6. Reklameffekt Köp intentioner: Vill man köpa produkten?
7. Reklampåverkan Beteendereaktioner: Har det ändrat ditt beteende
8. Säljeffekt Inköp: Leder det till inköp