Allmänt om utvecklingsmetoder

Utvecklingsmetodiken används i genomförandefasen i projektstyrningsmodellerna och även självständigt som egna modeller.

Utvecklingen av mjukvaror sker enligt följande steg:
1. Man designar mjukvaran
2. Man implementerar mjukvaran (programmerar)
3. Man testar mjukvaran

Utvecklingsmetodiker är antingen sekventiell, iterativ eller agila.