Allmänt om projektstyrningsmodeller

Projektstyrningsmodeller

En projektstyrningsmodell är en modell hur arbete inom ett projekt skall fortlöpa, det handlar om att bryta ner, strukturera, förutsäga och tidsbestämma skeendet i målinriktad arbetsprocess.

Syftet med projektstyrningsmodeller är att uppnå ett mål genom korta ledtider, säkra funktionalitet med en given budget och hög kvalité.

Exempel på projektstyrningsmodeller är PROPS, XLPM, PPS och RUP.